Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Osnove informatike

        Opća kulturna povijest i turizam

        Socijalna psihologija

        Počela ekonomije

        Uvod u komunikacijske znanosti

        Akademsko pisanje i jezična kultura

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik I (zimski semestar)

        Talijanski jezik I (zimski semestar)

        Njemački jezik I (zimski semestar)

        Francuski jezik I (zimski semestar)

        Organizacija zabavnih događanja u turizmu

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Uvod u turizam

        Uvod u turističku kulturu

        Turistička geografija

        Osnove ekonomike turizma

        Osnove statistike

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik I (ljetni semestar)

        Talijanski jezik I (ljetni semestar)

        Njemački jezik I (ljetni semestar)

        Francuski jezik I (ljetni semestar)

        Turizam i globalizacija


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Turističke agencije i turoperatori

        Menadžment u turizmu

        Ekologija

        Osnove odnosa s javnošću

        Istraživanja u turizmu

        Zakonodavstvo u kulturi i turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik II (zimski semestar)

        Talijanski jezik II (zimski semestar)

        Njemački jezik II (zimski semestar)

        Francuski jezik II (zimski semestar)

        Ruski jezik II (zimski semestar)

        Animacija u turizmu

        Valorizacija biološke baštine

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Hrvatska povijest i turizam

        Poslovanje ugostiteljske i hotelijerske tvrtke

        Organizacija kulturnih događanja

        Slobodno vrijeme i sociologija turizma

        Menadžment u kulturi

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik II (ljetni semestar)

        Talijanski jezik II (ljetni semestar)

        Njemački jezik II (ljetni semestar)

        Francuski jezik II (ljetni semestar)

        Ruski jezik II (ljetni semestar)

        Uvod u etiku

        Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

 

5. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Komuniciranje u kulturi i turizmu

        Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine

        Poslovno komuniciranje

        Elektroničko poslovanje

        Marketing

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik III (zimski semestar)

        Talijanski jezik III (zimski semestar)

        Njemački jezik III (zimski semestar)

        Francuski jezik III (zimski semestar)

        Osnove matematike

        Socijalna antropologija

        Promet u funkciji turizma

 

6. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Promotivne aktivnosti

        Specifični oblici turizma

        Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine