Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Opisi predmeta po semestrima

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Odnosi s javnošću

        Elektronički mediji

        Informacijski sustavi

        Medijsko zakonodavstvo

        Semiotika

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Ekonomika okoliša

        Javne financije

        Marketing u kulturi i turizmu

 

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Medijske teorije i metode istraživanja

        Izrada diplomskog rada

    IZBORNI PREDMETI

        ICT u turizmu