Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Nastavnici - Vanjski suradnici

Doc. dr. sc. Lav Bavčević

Mr. sc. Marijan Bitanga

Dr. sc. Dejan Gluvačević

Mr. sc. Josip Matassi

Doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Dr. sc. Bernard Miočić, poslijedoktorand