Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Nastavnici - Vanjski suradnici

 

Mr. sc. Marijan Bitanga

Dr. sc. Dejan Gluvačević

Doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci