Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

PODUZETNIŠTVO U KUTLURI I TURIZMU**

(jednopredmetni diplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

**NAPOMENA: STUDIJ PODUZETNIŠTVO U KULTURI I TURIZMU VIŠE NIJE MOGUĆE UPISATI, BUDUĆI DA SE OD AKAD. GOD. 2022./2023. VIŠE NEĆE IZVODITI

Diplomski studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu osposobljava studente za obavljanje složenijih poslova u poduzetništvu privatnog i društvenog sektora, posebno u kulturi i turizmu, s ciljem zadovoljavanja vrlo velike potrebe za stručnjacima tog profila, imajući u vidu trenutno stanje tranzicijskih trendova u Republici Hrvatskoj.

Diplomski sveučilišni studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu traje dvije godine (4 semestra), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv magistar/ magistra ekonomije.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Red predavanja diplomskog sveučilišnog studija Poduzetništvo u kulturi i turizmu

Opisi predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Poduzetništvo u kulturi i turizmu

 

Više informacija o upisima u akad. god. 2022./2023. možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski/2022-23/upisi-u-prvu-godinu