Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

ISPITNI ROKOVI-RUJAN - 18. lipnja 2018.

  

RASPORED ISPITNIH ROKOVA- (ažurirano 24. rujna) 

Redoviti i izvanredni studenti koji prijavljuju ispite preko studomata obvezni su prijaviti ispite najkasnije 3 dana prije datuma održavanja ispita naznačenog na Studomatu. Ispit se može odjaviti 3 dana prije datuma održavanja ispita naznačenog na Studomatu.

Studenti koji studiraju po posebnim uvjetima (S i SS status koji upisuju rukom kolegije u indeks) te studenti koji prijavljuju razlikovne ispite prijavljuju ispite u Tajništvu uz indeks. Mogu prijaviti prvi i/ili drugi termin ispita, ali ako su prijavili samo prvi termin, a nisu pristupili ispitu ili nisu položili ispit, moraju prijaviti i drugi termin ako žele ponovo izaći na ispit (najmanje 7 dana prije ispita).

Prijave putem maila, faksa i telefona te prijave nakon naznačenih termina neće se uvažiti.

Termini ispita na Studomatu neće se mijenjati ukoliko dođe do promjene termina pojedinog ispita pa ne moraju odražavati stvarno stanje, stoga pratite termine ispita objavljene na web stranici Odjela.