Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Kulturna povijest i turizam

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

        Muzeologija

        Održivi turizam

        Ekologija i prirodna baština

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke

        Njemački jezik struke

        Francuski jezik struke

        Talijanski jezik struke

        Urbani turizam

        Arhivistika

        Novinarska etika

        Poduzetništvo u turizmu

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Zakonodavstvo okoliša

        Tradicijska kultura u turizmu

        Kulturna baština u funkciji razvoja turizma

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke

        Njemački jezik struke

        Francuski jezik struke

        Talijanski jezik struke

        Poduzetništvo u kulturi

        Upravljanje ljudskim potencijalima

        Kvalitativna metodologija

        Odnosi s javnošću u sportu


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Ekologija obalnog pojasa, mora i podmorja

        Agroekologija i agroturizam

        Ekonomika okoliša

        Interkulturalno komuniciranje

        Kulturni turizam

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika

        Marketing u kulturi i turizmu

        Destinacijski menadžment

        Gastro kultura

        Odnosi s javnošću

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Biljni i životinjski svijet u funkciji turizma

    IZBORNI PREDMETI

        ICT u turizmu

        Informacijski sustavi

        Semiotika oglašavanja

        Ruralni turizam