Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

(jednopredmetni diplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

Cilj je diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma odgovoriti na suvremene zahtjeve koji stoje pred turizmom, i to kroz obrazovanje kadrova koji će moći predložiti rješenja za smanjenje negativnog utjecaja kojeg turizam ima na okoliš i društvo, uz istovremeno povećanje dobrobiti lokalne zajednice, ali i doživljaja turista.

Na studiju će se teorijsko-praktična znanja iz menadžmenta, marketinga, financija, poduzetništva, zaštite okoliša, prometa i različitih drugih područja razmatrati u kontekstu održivog upravljanja razvojem turizma i turističke destinacije.

Temelj će ti biti primjena teorijskih znanja u rješavanje praktičnih zadataka/ studija slučaja kroz koje će studenti imati priliku sami razvijati održive prakse u turizmu, dok će kroz različita studijska putovanja, terensku nastavu, ali i stručnu praksu u poslovnim organizacijama u turizmu studenti imati priliku učiti od najboljih poslovnih praksi.

Kroz studij se studente želi osvijestiti da svojim znanjem izravno mogu utjecati na promjenu ponašanja svih dionika u turizmu, kako bi se razvijali održivi turistički proizvodi i potaknulo društveno-odgovorno ponašanje turista koji uvažavaju život lokalne zajednice, što je osnova za promišljeno planiranje i kontrolu razvoja turizma.

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma prvi je diplomski studij koji je u potpunosti prilagođen prema standardu kvalifikacija za zanimanje stručnjak/stručnjakinja za upravljanje turističkom destinacijom, izrađenog u okviru projekta "Izvrsnosti i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije - E4". Ukupno traje dvije godine (4 semestra), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv magistar/ magistra ekonomije u turizmu.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Letak s osnovnim informacijama o diplomskom sveučilišnom studiju Održivi razvoj turizma

Red predavanja diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma

Opisi predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Održivi razvoj turizma

 

Više informacija o upisima u akad. god. 2022./2023. možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski/2022-23/upisi-u-prvu-godinu

 

Možete nas pratiti i na službenom Instagram profilu studija Održivi razvoj turizma / Sustainable tourism development @sustainabletourismzadar! 😊