Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA U TURIZMU

(jednopredmetni diplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

Kulturno-povijesna i prirodna baština su neodvojive u jedinstvenoj promociji turističke destinacije, pri čemu kvalitetna valorizacija postojeće i do sada neprepoznate baštine zahtijeva specifična znanja i holistički pristup složenom fenomenu turizma. Takav pristup pretpostavlja da isključivo profitno motivirani kriteriji u razvoju turizma moraju biti u ravnoteži s očuvanjem, jer jedino tako nacionalna baština može biti dugoročno održiva.

Studenti će usvojiti znanja i vještine koje će im omogućiti zapošljavanje na hrvatskom i europskom tržištu rada u okviru kulturnih i gospodarskih institucija, javnih i državnih institucija, turističkih agencija. Produbljena znanja iz područja kulturne i prirodne baštine i hrvatske kulture, uz sposobnost komparativnog pristupa različitim kulturama u globalizacijskim procesima, omogućit će studentima da nakon završetka ovog studijskog programa postanu aktivnim i kreativnim sudionicima budućih kulturnih i gospodarskih odnosa u okvirima Europske zajednice, kakvih je još uvijek nedovoljno među diplomantima hrvatskih sveučilišta. Za ovako zamišljen program interes je iskazala i Europska komisija u okviru programa EPSO (European Personnel Selection Office). Uvid u znanstveno istraživanje omogućit će studentima daljnje znanstveno i stručno usavršavanje na odgovarajućim doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu

Diplomski sveučilišni studij Kulturna i prirodna baština u turizmu traje dvije godine (4 semestra), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv magistar/ magistra kulturne i prirodne baštine u turizmu.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Red predavanja diplomskog sveučilišnog studija Kulturna i prirodna baština u turizmu

Opisi predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Kulturna i prirodna baština u turizmu

 

Više informacija o upisima u akad. god. 2022./2023. možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski/2022-23/upisi-u-prvu-godinu