Error rendering template
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Opisi predmeta za preddiplomski studij Kultura i turizam 2020./2021.

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Osnove informatike

        Opća kulturna povijest i turizam

        Socijalna psihologija

        Počela ekonomije

        Uvod u komunikacijske znanosti

        Akademsko pisanje i jezična kultura

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik I

        Talijanski jezik I

        Njemački jezik I

        Francuski jezik I

        Organizacija zabavnih događanja u turizmu

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Uvod u turizam

        Uvod u turističku kulturu

        Turistička geografija

        Osnove statistike

        Medijska pismenost

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik II

        Talijanski jezik II

        Njemački jezik II

        Francuski jezik II

        Turizam i globalizacija

       

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Turističke agencije i turoperatori

        Menadžment u turizmu

        Ekologija

        Osnove odnosa s javnošću

        Slobodno vrijeme i sociologija turizma

        Zakonodavstvo u kulturi i turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik III

        Talijanski jezik III

        Njemački jezik III

        Francuski jezik III

        Animacija u turizmu

        Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

       

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Hrvatska povijest i turizam

        Istraživanja u turizmu

        Poslovanje ugostiteljske i hotelijerske tvrtke

        Organizacija kulturnih događanja

        Menadžment u kulturi

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik IV

        Talijanski jezik IV

        Njemački jezik IV

        Francuski jezik IV

        Komunikacijske vještine u turizmu

 

5. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Komuniciranje u kulturi i turizmu

        Valorizacija i zaštita kulturne baštine

        Poslovno komuniciranje

        Elektroničko poslovanje

        Specifični oblici turizma

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik V

        Talijanski jezik V

        Njemački jezik V

        Francuski jezik V

        Osnove matematike

        Promet u funkciji turizma

 

6. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Promotivne aktivnosti

        Marketing

        Valorizacija i zaštita prirodne baštine

        Stručna praksa

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik VI

        Talijanski jezik VI

        Njemački jezik VI

        Francuski jezik VI

        Organizacija rekreacijskih aktivnosti