Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

Već je godine 1972. Pedagoška akademija u Zadru (kao dio tadašnjeg Filozofskog fakulteta) osnovala dvogodišnji turistički studij humanističke orijentacije s dva usmjerenja: Turistička kultura i Selektivni turizam. Svrha dvogodišnjeg studija u Zadru bila je da se našoj turističkoj praksi ponude stručnjaci koji se do tada u Hrvatskoj nisu obrazovali, a za kojima je u mnogim turističkim i kulturnim djelatnostima bila izražena jaka potreba. Zato je 1994. pokrenut četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam na istoimenom novoosnovanom Odsjeku, koji osnivanjem Sveučilišta u Zadru 2002. godine postaje Odjel za informatologiju i komunikologiju, gdje se stjecao akademski naziv diplomiranog turističkog komunikologa. Temeljna je pretpostavka bila da odgovorne i osjetljive poslove koji uključuju široku organizaciju, komunikaciju i animaciju turista i domicilnog stanovništva ne mogu voditi i obavljati ljudi koji su usko obrazovani za jednostavan praktičan rad u turizmu, nego svestrano obrazovane osobe koje su u stanju razumjeti složeni fenomen turizma u njegovoj cjelovitosti.

Sadašnji zadarski studij obrazuje stručnjake za brojne i odgovarajućim kadrom dosad nepokrivene poslove u turizmu i kulturi, mahom one u kojima je bitan izravan kontakt i komunikacija kao i poslove kojima se na organizirani način rješavaju ključna pitanja gospodarskog i turističkog razvoja. To su dakle oni poslovi koji zahtijevaju, uz ekonomsku, prije svega kulturološku, pedagošku, komunikološku i humanističku izobrazbu.

Svrhovitost zadarskog studija jest upravo u njegovoj interdisciplinarnosti koja studentima omogućava stjecanje širokog spektra znanja potrebnih za tržišne potrebe rada u javnom i privatnom sektoru. Zastupljeni su važni principi racionalizacije nastavnog procesa, te međusobna povezanost i funkcionalnost svakog predmeta s obzirom na spomenute djelatnosti, pojedinačno i s obzirom na kadrovski profil kao cjelinu.

Usvajanjem Bolonjskog procesa i uvođenjem nove organizacije rada na visokim učilištima od 2005. na Odjelu za informatologiju i komunikologiju, koji 2009. mijenja naziv u Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, izvodi se prijediplomski studij Kultura i turizam. Studij nudi pristupnicima znanja i vještine potrebne za obavljanje sljedećih poslova: organizator aktivnosti u kulturi i turizmu; organizator recepcijskih poslova; kreator turističkog proizvoda; savjetnik – informator za turističke potrebe; turistički kulturolog i pedagog; muzejski pedagog; agencijski predstavnik; turistički animator; turistički vodič; turistički komunikolog, kao i poslova u turističkim receptivnim i inicijativnim organizacijama, turističkim profitnim i neprofitnim organizacijama, sredstvima javnog komuniciranja, poslova turističkog marketinga i ostalih srodnih poslova u kulturi i turizmu. Završetkom prijediplomskog studija sječe se akademski naziv Prvostupnik kulture i turizma.

Po okončanju prijediplomskog studija Kulture i turizma, student može nastaviti s jednim od tri usmjerenja diplomskog studija na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti s odobrenom dopusnicom ministarstva:

Kulturna i prirodna baština u turizmu: studij pruža produbljena znanja iz područja kulturne i prirodne baštine s posebnim osvrtom na značenje baštine u kulturi i održivom turizmu, te potrebu otkrivanja, valorizacije, zaštite i prezentacije kulturne i prirodne baštine, kako turistima (domaćim i stranim posjetiteljima), tako i domicilnom stanovništvu. Završetkom studija stječe se naziv: magistar kulturne i prirodne baštine u turizmu.

Digitalno komuniciranje: osposobljava za složenije poslove za trenutno vrlo traženi profil stručnjaka koji može adekvatno pratiti, valorizirati i primijeniti potrebna znanja u području digitalno komuniciranje. Završetkom studija stječe se naziv: magistar digitalnog komuniciranja.

Održivi razvoj turizma: studij osposobljava za obavljanje složenijih poslova vezanih uz održivi razvoj turizma, s ciljem zadovoljavanja vrlo velike potrebe za stručnjacima tog profila, imajući u vidu trenutno stanje tranzicijskih trendova u Republici Hrvatskoj. Završetkom studija stječe se naziv: magistar održivog razvoja turizma.

Novinarstvo i odnosi s javnostima (studij prestaje s izvođenjem nakon akad. god. 2022./2023.): osposobljava za složenije poslove za trenutno vrlo traženi profil stručnjaka koji može adekvatno pratiti, valorizirati i primijeniti potrebna znanja u području novinarstva i odnosa s javnošću. Završetkom studija stječe se naziv: magistar novinarstva i odnosa s javnostima.

Poduzetništvo u kulturi i turizmu (studij prestaje s izvođenjem nakon akad. god. 2022./2023.): studij osposobljava za obavljanje složenijih poslova u poduzetništvu privatnog sektora, posebno u kulturi i turizmu, s ciljem zadovoljavanja vrlo velike potrebe za stručnjacima tog profila, imajući u vidu trenutno stanje tranzicijskih trendova u Republici Hrvatskoj. Završetkom studija stječe se naziv: magistar ekonomije.