Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Kulturni krajolik – model valorizacije, zaštite, upravljanja i korištenja kulturne baštine

*Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

 

Akronim projekta: ProHeritage

Puni naziv projekta: Kulturni krajolik – model valorizacije, zaštite, upravljanja i korištenja kulturne baštine

 

Temeljni cilj projekta je uspostavljanje hrvatskog modela valorizacije, zaštite, upravljanja i korištenja kulturne baštine, a temeljenog na krajoliku kroz upotrebu Povijesne Karakterizacije Krajolika. Cilj je sukladan konceptima o baštini koji su inkorporirani u različite oblike praksi koje zahvaćaju baštinu kao što su znanstvena i stručna arheologija u Europi i svijetu te u legislativama (Europska konvencija o krajoliku, Firenca 2000., Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Republika Hrvatska).

Projekt se razvija kroz dvije osnovne velike faze, faze valorizacije i zaštite te faze upravljanja i korištenja. Valorizacija i zaštita započinju uspostavljanjem modela. Temelj modela predstavlja platforma Povijesne Karakterizacije Krajolika. Metode i procedure ove platforme će biti primijenjene na područjima Općine Jasenice i Grada Obrovca. Studija slučaja zahvaća krški krajolik stoga će metode i procedure biti prilagođene baštini u kršu, a s obzirom na sačuvanost površinskih struktura što je izrazita karakteristika krških krajolika. Stoga je jedan od ciljeva razrada i prilagodba koherentnog sustava valorizacije baštine u kršu koja će biti primjenjiva na čitavom krškom dijelu zemlje.

Pristup projekta je u skladu s preventivnim, a ne spasilačkim karakterom očuvanja kulturne baštine. Upravo holistički pristup baštini uz korištenje suvremenih alata omogućuje razvijanje učinkovitih sustava valorizacije, zaštite, upravljanja i korištenja baštine. Osim valorizacije i zaštite baštine projekt za cilj ima i razvijanje primijenjene arheologije kao svojevrsne ekstenzije primarne struke, a kroz sinergiju sa društvenim znanostima. Kraj arheologije u praksi je baština kao najdirektniji način sudjelovanja u društvu. Stoga su ciljevi u ovoj fazi povezani sa upravljanjem i korištenjem baštine i cjelokupnog antropogenog prostora u procesima planiranja i razvoja

(English version)

 

Poveznica na mrežnu stranicu projekta: https://ikulenovic.wixsite.com/proheritage

 

Suradnici:

doc. dr. sc. Igor Kulenović, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (glavni istraživač)

prof. dr. sc. Uroš Stepišnik, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (konzultant)

doc. dr. sc. Miro Stošić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku (istraživač)

dr. sc. Denis Radoš, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru (istraživač)

dr. sc. Martina Dubolnić Glavan, PhD, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru (istraživač)

dr. sc. Vedrana Glavaš, Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru (istraživač)

dr. sc. Filomena Sirovica, Arheološki muzej u Zagrebu (istraživač)

dr. sc. Vinko Bakija, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (istraživač)

Gabrijela Vidić, mag. oec., Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (istraživač)

Neda Kulenović Ocelić, mag. archeol. (istraživač)

Šime Vrkić, dipl. archeol. (istraživač)