Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

   OBVEZNI PREDMETI

        Teorija masovnog komuniciranja

        Strateško komuniciranje

        Poslovni informacijski sustavi

        Interkulturalno komuniciranje

        Metodologija istraživanja javnog mnijenja i tržišta

    IZBORNI PREDMETI

        Kreativno pisanje u digitalnom okruženju

       Kulturna, modernizacija i globalizacija

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Digitalna pismenost

        Web tehnologije i analitika

        Računalni alati u vizualnoj komunikaciji

        Psihologija komuniciranja

        Informacijske tehnologije i mediji

    IZBORNI PREDMETI

        Jezična i književna baština u turizmu

 

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

       Krizno komuniciranje

       Tehnologija velikih podataka

       Baština u digitalnom dobu

       Zakonodavni okvir digitalnog komuniciranja

       Digitalni marketing

    IZBORNI PREDMETI

        Informacijske tehnologije i inovacije u turizmu

        Pametni turizam

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Stručna praksa

        Diplomski rad