Error rendering template
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Opisi predmeta po semestrima

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Kulturna povijest i turizam

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

        Interkulturalno komuniciranje

        Održivi turizam

        Ekologija i prirodna baština

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke I

        Njemački jezik struke I

        Francuski jezik struke I

        Talijanski jezik struke I

        Urbani turizam

        Poduzetništvo u turizmu

 

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Zakonodavstvo okoliša       

        Tradicijska kultura u turizmu

        Kulturna baština u funkciji razvoja turizma

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke II

        Njemački jezik struke II

        Francuski jezik struke II

        Talijanski jezik struke II

        Poduzetništvo u kulturi

        Upravljanje ljudskim potencijalima

        Hrvatska medijska scena

        Psihologija komuniciranja