Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Ispitni rokovi za akademsku godinu 2019./2020.

JESENSKI ISPITNI ROK 2019./2020.

Mjerodavni su termini ispita koje nastavnik objavi na Merlinu.

Stručno vijeće je u petak, 28. kolovoza 2020. donijelo odluku da će se pismeni i usmeni ispiti jesenskog roka akademske godine 2019./2020. izvoditi na daljinu. 

Iznimno, pismeni ispiti za koje je Stručno vijeće odlučilo da se mogu provesti u prostorijama Sveučilišta su:

Primijenjena matematika za poduzetnike

Poduzetništvo u turizmu

Akademsko pisanje

Uvod u komunikacijske znanosti

Poslovno komuniciranje

Osnove odnosa s javnostima

Interkulturalno komuniciranje

Počela ekonomije

Njemački jezik I, Njemački jezik II, Njemački jezik III i Njemački jezik struke

Medijska pismenost

Engleski jezik I i Engleski jezik II

Osnove statistike i

Uvod u turizam (dio ispita-zadatak).

Pismeni ispiti koji će se održati u prostorima Sveučilišta moraju se provesti uz strogo pridržavanje propisanih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sprječavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

Studenti kojima je određena samoizolacija moraju tajnici na e-mail pkotlar@unizd.hr dostaviti potvrdu epidemiologa o određivanju mjere samoizolacije po određivanju iste, te popis pismenih ispita koji se održavaju u prostorijama Sveučilišta u Zadru kojima ne mogu pristupiti. Za te studente će se organizirati on line pismeni ispiti.

Svi nastavnici i studenti dužni su pratiti epidemiološku situaciju i ponašati se u skladu s istom.

 

Redoviti, izvanredni i izvanredni s studenti prijavljuju ispite najkasnije 3 dana prije datuma održavanja ispita naznačenog na Studomatu. Ispit se može odjaviti 3 dana prije datuma održavanja ispita naznačenog na Studomatu. 

Termini ispita na Studomatu neće se mijenjati ako dođe do promjene termina pojedinog ispita, pa ne moraju odražavati stvarno stanje, stoga je potrebno pratiti termine ispita objavljene na mrežnoj stranici Odjela i obavijesti putem sustava e-učenja Merlin.

Studenti DIPLOMSKOG STUDIJA razlikovne ispite prijavljuju u Tajništvu. Mogu prijaviti prvi i/ili drugi termin ispita, ali ako su prijavili samo prvi termin, a nisu pristupili ispitu ili nisu položili ispit, moraju prijaviti i drugi termin ako žele ponovo izaći na ispit (najmanje 7 dana prije ispita).

Apsolventski i izvanredni ispitni rokovi: studenti (apsolventi) prijavljuju ispite u tajništvu 7 dana prije ispitnog roka. Redovite rokove prijavljuju putem studomata.