Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Text/HTML

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Komunikologija masovnih medija

        Medijski žanrovi

        Informacijske tehnologije i mediji

        Novinarska etika

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke (zimski semestar) 

        Njemački jezik struke (zimski semestar) 

        Francuski jezik struke (zimski semestar) 

        Talijanski jezik struke (zimski semestar) 

        Urbani turizam

        Arhivistika

        Kulturna povijest i turizam

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Povijest novinstva

        Suvremeno novinarstvo

        Hrvatska medijska scena

        Psihologija komuniciranja

        Novinarska praksa

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke (ljetni semestar) 

        Njemački jezik struke (ljetni semestar) 

        Francuski jezik struke (ljetni semestar) 

        Talijanski jezik struke (ljetni semestar) 

        Odnosi s javnošću u sportu

        Poduzetništvo u kulturi

        Upravljanje ljudskim potencijalima

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Kvalitativna metodologija


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Odnosi s javnošću

        Elektronički mediji

        Medijsko zakonodavstvo

        Semiotika

        Interkulturalno komuniciranje

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Ekonomika okoliša

        Marketing u kulturi i turizmu

        Gastro kultura

        Destinacijski menadžment

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Informacijski sustavi

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika oglašavanja

        ICT u turizmu