Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Komunikologija masovnih medija

        Medijski žanrovi

        Informacijske tehnologije i mediji

        Novinarska etika

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik za medije

        Talijanski jezik za medije

        Njemački jezik za medije

        Francuski jezik za medije

        Urbani turizam

        Arhivistika

        Kulturna povijest i turizam

        Prevencija nasilja u bliskim vezama

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Povijest hrvatskog novinstva

        Suvremeno novinarstvo

        Hrvatska medijska scena

        Psihologija komuniciranja

        Novinarska praksa

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik za medije

        Talijanski jezik za medije

        Njemački jezik za medije

        Francuski jezik za medije

        Poduzetništvo u kulturi

        Upravljanje ljudskim potencijalima

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Kvalitativna metodologija


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Odnosi s javnostima

        Elektronički mediji

        Medijsko zakonodavstvo

        Semiotika

        Interkulturalno komuniciranje

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Ekonomika okoliša

        Marketing u kulturi i turizmu

        Gastro kultura

        Destinacijski menadžment

        Prevencija nasilja u bliskim vezama

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Informacijski sustavi

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika oglašavanja

        ICT u turizmu

        Ruralni turizam