Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Nastavnici - Članovi Sveučilišta

Dr. sc. Marina Vidaković, docent  
Dr. sc. Jadranka Brkić Vejmelka, docent  
Dr. sc. Danijela Birt Katić, docent  
Dr. sc. Tomislav Fabijanić, docent  
Dr. sc. Bosiljka Mustać, docent  
Dr. sc. Ivan Puzek, docent  
Dr. sc. Ante Blaće, docent  
Dijana Čičin-Šain, mag. oec., viši predavač