Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

        Financijski management turističkog poduzetništva

        Poduzetništvo u turizmu

        Mikroekonomija

        Primijenjena matematika za poduzetnike

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke I

        Njemački jezik struke I

        Francuski jezik struke I

        Talijanski jezik struke I

        Web tehnologije i analitika

        Kulturna povijest i turizam

        Interkulturalno komuniciranje

        Održivi turizam

 

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poduzetničko računovodstvo

        Poduzetništvo u kulturi

        Kulturna baština u funkciji razvoja turizma

        Upravljanje ljudskim potencijalima

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke II

        Njemački jezik struke II

        Francuski jezik struke II

        Talijanski jezik struke II

        Psihologija komuniciranja

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

 

 

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poslovni plan 

        Destinacijski menadžment

        Upravljanje projektima

        Marketing u kulturi i turizmu

        Javne financije

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Ekonomika okoliša

        Informacijski sustavi

        Odnosi s javnošću

 

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        ICT u turizmu

        Izrada diplomskog rada

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika oglašavanja