Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

DIGITALNO KOMUNICIRANJE

(jednopredmetni diplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

Diplomski studij Digitalno komuniciranje osposobljava studente za obavljanje složenijih poslova koji zahtjevaju bilo kakav oblik komuniciranja u digitalnom okruženju, s ciljem zadovoljavanja vrlo velike potrebe za stručnjacima tog profila, imajući pritom u vidu trenutno stanje tranzicijskih trendova u Republici Hrvatskoj.

Budući da živimo u svijetu digitalne transformacije koja mijenja naš život, način rada i komuniciranja, za provođenje takve transformacije na tržištu rada neophodan je educirani kadar. U današnje vrijeme neophodna je ispravna primjena znanosti o podacima u svim segmentima društva. Ovaj studijski program usklađen je sa potrebama tržišta rada i postojećim standardima zanimanja, pri čemu je poseban naglasak stavljen na korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, znanosti o podacima te na komunikacijske vještine koje ubrajamo u transverzalne vještine potrebne zanimanjima u svim sektorima. Stoga će se stručnjaci po završetku ovog studijskog programa moći lako zapošljavati.

Diplomski sveučilišni studij Digitalno komuniciranje traje dvije godine (4 semestra), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv magistar/ magistra digitalnog komuniciranja.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Red predavanja diplomskog sveučilišnog studija Digitalno komuniciranje

Opisi predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Digitalno komuniciranje

 

Više informacija o upisima možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski/