Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

NOVINARSTVO I ODNOSI S JAVNOSTIMA**

(jednopredmetni diplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

**NAPOMENA: STUDIJ NOVINARSTVO I ODNOSI S JAVNOSTIMA VIŠE NIJE MOGUĆE UPISATI, BUDUĆI DA SE OD AKAD. GOD. 2022./2023. VIŠE NEĆE IZVODITI

Diplomski studij Novinarstvo i odnosi s javnostima osposobljava studente za složenije poslove za trenutno najdeficitarniji kadar u svijetu koji može adekvatno pratiti, valorizirati i primijeniti potrebna znanja u području novinarstva i odnosa s javnostima.

Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo i odnosi s javnostima traje dvije godine (4 semestra), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv magistar/ magistra novinarstva i odnosa s javnostima.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Red predavanja diplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i odnosi s javnostima

Opisi predmeta na diplomskom sveučilišnom studiju Novinarstvo i odnosi s javnostima

 

Više informacija o upisima u akad. god. 2022./2023. možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/diplomski/2022-23/upisi-u-prvu-godinu