Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

        Financijski management turističkog poduzetništva

        Poduzetništvo u turizmu

        Mikroekonomija

        Primijenjena matematika za poduzetnike

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke

        Njemački jezik struke

        Francuski jezik struke

        Talijanski jezik struke

        Urbani turizam

        Arhivistika

        Kulturna povijest i turizam

        Održivi turizam

        Novinarska etika

        Ekologija i prirodna baština

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poslovni plan

        Poduzetništvo u kulturi

        Kulturna baština u funkciji razvoja turizma

        Upravljanje ljudskim potencijalima

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke

        Njemački jezik struke

        Francuski jezik struke

        Talijanski jezik struke

        Psihologija komuniciranja

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Kvalitativna metodologija

        Nautički turizam

        Odnosi s javnošću u sportu


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poduzetničko računovodstvo

        Destinacijski menadžment

        Upravljanje projektima

        Marketing u kulturi i turizmu

        Javne financije

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Gastro kultura

        Semiotika

        Odnosi s javnošću

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        ICT u turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika oglašavanja

        Informacijski sustavi

        Biljni i životinjski svijet u funkciji turizma

          Ruralni turizam