Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

        Financijski management turističkog poduzetništva

        Poduzetništvo u turizmu

        Mikroekonomija

        Primijenjena matematika za poduzetnike

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke (zimski semestar)

        Njemački jezik struke (zimski semestar)

        Francuski jezik struke (zimski semestar)

        Talijanski jezik struke (zimski semestar)

        Urbani turizam

        Kulturna povijest i turizam

        Održivi turizam

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poduzetničko računovodstvo

        Poduzetništvo u kulturi

        Kulturna baština u funkciji razvoja turizma

        Upravljanje ljudskim potencijalima

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke (ljetni semestar)

        Njemački jezik struke (ljetni semestar)

        Francuski jezik struke (ljetni semestar)

        Talijanski jezik struke (ljetni semestar)

        Psihologija komuniciranja

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Kvalitativna metodologija


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poslovni plan 

        Destinacijski menadžment

        Upravljanje projektima

        Marketing u kulturi i turizmu

        Javne financije

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Gastro kultura

        Semiotika

        Odnosi s javnošću

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        ICT u turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika oglašavanja

        Informacijski sustavi

        Biljni i životinjski svijet u funkciji turizma