Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Osnove informatike

        Opća kulturna povijest i turizam

        Socijalna psihologija

        Počela ekonomije

        Uvod u komunikacijske znanosti

        Akademsko pisanje i jezična kultura

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik I (zimski semestar)

        Talijanski jezik I (zimski semestar)

        Njemački jezik I (zimski semestar)

        Francuski jezik I (zimski semestar)

        Ruski jezik I (zimski semstar)

        Organizacija zabavnih događanja u turizmu

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Uvod u turizam

        Uvod u turističku kulturu

        Turistička geografija

        Osnove ekonomike turizma

        Osnove statistike

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik I (ljetni semestar)

        Talijanski jezik I (ljetni semestar)

        Njemački jezik I (ljetni semestar)

        Francuski jezik I (ljetni semestar)

        Ruski jezik I (ljetni semestar)

        Turizam i globalizacija

        Medijska pismenost


3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Turističke agencije i turoperatori

        Menadžment u turizmu

        Ekologija

        Osnove odnosa s javnošću

        Istraživanja u turizmu

        Zakonodavstvo u kulturi i turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik II (zimski semestar)

        Talijanski jezik II (zimski semestar)

        Njemački jezik II (zimski semestar)

        Francuski jezik II (zimski semestar)

        Ruski jezik 2 (zimski semestar)       

        Animacija u turizmu

        Valorizacija biološke baštine

        Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Hrvatska povijest i turizam

        Poslovanje ugostiteljske i hotelijerske tvrtke

        Organizacija kulturnih događanja

        Slobodno vrijeme i sociologija turizma

        Menadžment u kulturi

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik II (ljetni semestar)

        Talijanski jezik II (ljetni semestar)

        Njemački jezik II (ljetni semestar)

        Francuski jezik II (ljetni semestar)

        Ruski jezik 2 (ljetni semestar)

        Uvod u etiku

 

5. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Komuniciranje u kulturi i turizmu

        Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine

        Poslovno komuniciranje

        Elektroničko poslovanje

        Marketing

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik III (zimski semestar)

        Talijanski jezik III (zimski semestar)

        Njemački jezik III (zimski semestar)