Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Opisi predmeta po semestrima

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Komunikologija masovnih medija

        Medijski žanrovi

        Web tehnologije i analitika

        Interkulturalno komuniciranje

        Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke I

        Njemački jezik struke I

        Francuski jezik struke I

        Talijanski jezik struke I

        Održivi turizam

        Jezična i književna baština u turizmu

        Kulturna povijest i turizam

 

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Razvoj medija

        Informacijske tehnologije i mediji

        Hrvatska medijska scena

        Psihologija komuniciranja

        Novinarska praksa

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke II

        Njemački jezik struke II

        Francuski jezik struke II

        Talijanski jezik struke II

        Upravljanje ljudskim potencijalima

        Poduzetništvo u kulturi

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

 

 

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Odnosi s javnošću

        Elektronički mediji

        Informacijski sustavi

        Medijsko zakonodavstvo

        Semiotika

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Ekonomika okoliša

        Javne financije

        Marketing u kulturi i turizmu

 

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Medijske teorije i metode

        Izrada diplomskog rada

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika oglašavanja

        ICT u turizmu