Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

KULTURA I TURIZAM

(jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

Preddiplomski studij Kultura i turizam nudi pristupnicima znanja i vještine potrebne za obavljanje sljedećih poslova: organizator aktivnosti u kulturi i turizmu, organizator recepcijskih poslova (Front Office Manager), kreator turističkog proizvoda (Product Manager), savjetnik – informator za turističke potrebe (Travel Consultant), turistički kulturolog i pedagog, muzejski pedagog, agencijski predstavnik, turistički animator, turistički vodič, turistički komunikolog, kao i poslova u turističkim receptivnim i inicijativnim organizacijama, turističkim profitnim organizacijama, sredstvima javnog komuniciranja, poslova turističkog marketinga i ostalih srodnih poslova u kulturi i turizmu.

Preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam traje tri godine (6 semestara), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus) kulture i turizma.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Red predavanja preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam

Opisi predmeta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kultura i turizam

 

Više informacija o upisima u akad. god. 2022./2023. možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/preddiplomski/2022-23/upisi-u-prvu-godinu