Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

KULTURA I TURIZAM

(jednopredmetni prijediplomski sveučilišni studij, redovni i izvanredni)

Prijediplomski studij Kultura i turizam nudi pristupnicima znanja i vještine potrebne za obavljanje sljedećih poslova: organizator aktivnosti u kulturi i turizmu, organizator recepcijskih poslova (Front Office Manager), kreator turističkog proizvoda (Product Manager), savjetnik – informator za turističke potrebe (Travel Consultant), turistički kulturolog i pedagog, muzejski pedagog, agencijski predstavnik, turistički animator, turistički vodič, turistički komunikolog, kao i poslova u turističkim receptivnim i inicijativnim organizacijama, turističkim profitnim organizacijama, sredstvima javnog komuniciranja, poslova turističkog marketinga i ostalih srodnih poslova u kulturi i turizmu.

Prijediplomski sveučilišni studij Kultura i turizam traje tri godine (6 semestara), a njegovim završetkom stječe se akademski naziv prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus) kulture i turizma.

 

Više informacija o studiju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Red predavanja prijediplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam

Opisi predmeta na prijediplomskom sveučilišnom studiju Kultura i turizam