Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Zašto upisati Kulturu i turizam?

 

Turizam danas pruža najveću mogućnost zapošljavanje, pa ćete nakon faksa lako pronaći posao. Vi ćete biti najbolji u tome jer naš studij pružit će vam različite poglede na kulturu i turizam. Učit ćete na nastavi, ali i kroz praksu, terensku nastavu i stručna putovanja u zemlji i inozemstvu. Radit ćemo u malim grupama u ugodnoj atmosferi, sa stručnim profesorima koji su vam uvijek dostupni. A kad završite prijediplomski na našem Odjelu moći ćete upisati i različite diplomske studije.

Više informacija o uvjetima upisa možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Najvažnije informacije...