Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Vrtovi Lunjskih maslina, EU projekt razvoja turizma traži pripravnike

Vrtovi Lunjskih maslina naziv je EU projekta razvoja turizma na području Luna.

Lun je najsjevernije naselje na otoku Pagu (Hrvatska), a na njegovom području nalazi se šuma divljih maslina koja se prostire na oko 400 hektara. Na ovom području ima oko 80.000 stabala maslina, a među njima se procjenjuje da je 1.000 stabala starije od 1.000 godina.

Dio ovog područja je botanički rezervat, a najatraktivniji dio, kroz projekt Vrtovi lunjskih maslina valoriziran je kao turistička destinacija. U 2021. godini vrtove je posjetilo oko 25.000 gostiju.

Pripravnici će biti uključeni u sve aktivnosti koje će se odnositi na maslinik: organizaciju obilaska i vođenje, davanje informacija i ulaznica, održavanje i čišćenje prostora.

Istodobno će polaznici biti uključeni u sve urede i preliminarne aktivnosti, kao što je stvaranje sadržaja za novu web stranicu i društvene medije; izrada i distribucija anketa te analiza protoka posjetitelja i priprema statističke analize.

Pripravnik može biti uključen u organizirane događaje (koncerti, kazalište itd.).

Erasmus studenti također ispunjavaju uvjete za ovo radno mjesto.

Podaci za kontakt: recepcija@olive-gardens.eu

Vrtovi Lunjskih maslina (Lun olive grove gardens) is the name of an EU project for the development of tourism in the area of Lun.

Lun is the north settlement on the island of Pag (Croatia) and in its area there is a forest of wild olive trees that covers approximately 400 hectares. In this area there are approximately 80.000 olive trees and among those, 1.000 trees are estimated to be older than 1.000 years.

Part of this area is a botanical reserve, and the most attractive part, through the project Vrtovi lunjskih maslina has been valorized as a tourist destination. In 2021 around 25.000 guests visited the Gardens.

The trainees will be involved in all the activities that will be related to the olive grove: tour organization and guiding, giving information and ticketing, maintenance and cleaning of the area.

At the same time the trainees will be involved in all the back office and in the preliminary activities, such as creating content for the upcoming website and for social media; creating and distributing surveys and analysing visitor flow and preparing statistical analysis.

On a voluntary basis, the trainee could be involved in the organized events (concerts, theater, etc).

Erasmus students are eligible for this position.

Contact info: recepcija@olive-gardens.eu