Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Upis u prvu godinu Kulture i turizma

Upisi u prvu godinu studija Kulture i turizma na temelju rezultata državne mature će se održati od 20. do 24. rujna (uključujući i 24. rujna) 2018. god., na temelju konačnih rang-lista, radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u tajništvu Odjela za tuirzam i komunikacijske znanosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i (Novi kampus) soba 11.

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te priložiti izvorne dokumente (originale):
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o državnoj maturi i položenim ispitima državne mature ili završnom radu (za strukovne škole) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,
d) jednu fotografiju,
e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
f) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica)/e-indeksa u iznosu 250,00 kn*
g) dokaz o uplati školarine za zimski semestar izvanrednog studija (3.000,00 kn) ili školarine za zimski semestar redovitog studija (2.750,00 kn) za studente koji po drugi put upisuju prvu godinu redovitog studija**

*Uplatnice za trošak upisa, školarine, osiguranja i izrade studentske iskaznice (X-ice) / preuzimaju se u tajništvu Odjela na dan upisa.

**redoviti studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija ne plaćaju školarinu.

Nakon upisa student se obavezno treba slikati za iksicu.

AAI račun koji dobije na upisu, student treba aktivirati u roku od 48 sati.

 

 

Info letak za brucoše.