Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Raspored sati za ljetni semestar akad.god. 2021./2022. (verzija od 09.03.2022.)

Na mrežnim stranicama Odjela objavljen je raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. (verzija od 09.03.2022.), pa molimo sve studente da preuzmu novi raspored.

Raspored je moguće preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.