Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Poziv na VI. promociju prvostupnika Kulture i turizma - 16. lipnja 2014. u 19 sati u svečanoj dvorani 117 na Novom kampusu

Poštovani, 
 
izuzetna nam je čast pozvati Vas na VI. promociju prvostupnika 
 Kulture i turizma. 
 
Promocija će se održati 16. lipnja 2014. u 19 sati u svečanoj dvorani 117 na 
Novom kampusu Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i. 
Molimo prvostupnike da dođu sat vremena ranije radi pripreme. 
 
Molimo potvrdite svoj dolazak na pkotlar@unizd.hr ili na tel:023/345-010 Troškove promocije prvostupnika Sveučilišta u Zadru za izradu diplome, dopunske isprave o studiju i fascikle za 
diplomu potrebno je uplatiti u iznosu od 100,00 kn. Iznos od 100,00 kn upladuju svi bez obzira hode li 
prisustvovati promociji. Ukoliko želite i promocijsku kapu s otisnutim logom Sveučilišta, cijena iznosi dodatnih 
80,00 kn (kapu zadržavate). 
Sve potvrde o uplati molimo da proslijedite tajništvu na 
e-mail adresu: pkotlar@unizd.hr ili na fax: 023/311-540 najkasnije do 9. lipnja 2014. 
Molimo Vas da troškove promocije i troškove kape uplatite na sljedeći račun: 
ŽIRO RAČUN SVEUČILIŠTA: 2330003-1100163243 

POZIV NA BROJ: 00 11912 – OIB STUDENTA

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti