Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Poslovna ekonomija"

Raspisan je natječaj za upis 30 studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomija, u akad. god. 2018./2019.

Odluka o raspisu natječaja / Natječaj za upis studenata / Prijava za upis