Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Otvoreni poziv AZVO-a za sudjelovanje u stručnim povjerenstvima

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) ovim Vas putem želi informirati o otvorenom pozivu nastavnicima na visokim učilištima te studentima da se, kao članovi stručnih povjerenstava, uključe u postupke vanjskih vrednovanja visokih učilišta koje provodi AZVO.
 

Uz odgovarajuće kompetencije, članovi stručnih povjerenstava moraju dobro poznavati sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, dokument Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), posjedovati dobre usmene i pismene komunikacijske vještine te izvrsno poznavati engleski jezik.

 

Otvoreni poziv dostupan je na mrežnim stranicama www.azvo.hr te na sljedećoj poveznici.