Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Objavljen je Nacionalni izvještaj za Republiku Hrvatsku u sklopu GUESSS 2021 istraživanja!

Objavljen je Nacionalni izvještaj za Republiku Hrvatsku u sklopu GUESSS 2021 istraživanja!

Objavljen je Nacionalni izvještaj za Republiku Hrvatsku u sklopu GUESSS 2021 istraživanja!

Poduzetništvo predstavlja jedan od ključnih faktora gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, stoga je iznimno važno steći opširan uvid u poduzetničke stavove, namjere i aktivnosti populacije, a u tom kontekstu vrlo je važna uloga sveučilišta/fakulteta.

Istraživanje poduzetničkih sklonosti studentske populacije je glavna tema međunarodnog istraživačkog projekta GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey). Istraživačke aktivnosti u okviru ovo istraživanja naglašavaju tematske cjeline kao što su: utjecaj obrazovanja na poduzetništvo, obiteljsko podrijetlo koje utječe na potencijalne i stvarne poduzetničke pothvate, poticanje od strane vršnjaka te nekoliko drugih čimbenika.

Premda se fokusira na studentsku populaciju, GUESSS istraživanje obuhvaća i pruža rezultate koje koriste različiti dionici, među kojima se posebno ističu studenti, zatim istraživači, poduzetnici, kreatori politika, sveučilišta, itd.

U sklopu istraživanja GUESSS 2021 prikupljeni su globalni podaci koji se sastoje od više od 267.000 odgovora iz 58 zemalja. Kada su, pak, u pitanju napori poduzeti na razini Republike Hrvatske, tijekom GUESSS istraživanja 2021. godine, sveukupno su 44 visokoškolske ustanove dale su svoj doprinos različitom razinom i opsegom inputa te je ukupno sudjelovalo 1660 studenata u istraživanju.

Na razini Republike Hrvatske čitavim procesom doprinosa globalnom istraživanju koordiniralo je Sveučilište u Zadru s timom delegata kojega su činili članovi Odjela za turizam i komunikacijske znanosti: dr. sc. Gabrijela Vidić, Borna Buljan, mag. oec., Antonija Šimek, mag. oec., izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić te doc. dr. sc. Tomislav Klarin.

Nacionalni izvještaj za Republiku Hrvatsku je moguće pronaći na službenim stranicama GUESSS projekta - https://www.guesssurvey.org/.