Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Interdisciplinarna ljetna škola Zadar 2020: Zadar 2018. – Grad i otoci

Drage studentice i studenti,

iskoristite priliku i prijavite se na Interdisciplinarnu ljetnu školu Zadar 2020, koja će se od 24. do 30. kolovoza 2018. godina održavati na Sveučilištu u Zadru, a nastaje u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Odjela i turizam i komunikacijske znanosti i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tema ovogodišnje Interdisciplinarne ljetne škole je Zadar 2018. – Grad i otoci.

Današnje vrijeme karakterizira ekonomska i društvena tranzicija koja je utjecala na izoliranost i usporeni razvoj otoka. Dio otoka zadarskog arhipelaga administrativno pripadaju Gradu Zadra i njegov su sastavni dio (Molat, Ist, Mali Iž, Veli Iž, Olib, Premuda, Rava, Silba). Ljetna škola bi trebala pokrenuti svijest o transformaciji postojećeg sustava i propitivanje novih odnosa grada i otoka bez obzira na administrativnu pripadnost. Također, ljetna škola je usmjerena ka potrebi uređenja postojećih i planiranju novih sadržaja, kako bi gospodarska održivost prostora utjecala i na ostale dvije komponente, tj. ekološku i društvenu održivost prostora. Potenciraju se s jedne strane teme tradicije i identiteta, a s druge novi modeli inovativnog i doživljajnog turizma. Interdisciplinarni timovi studenata će predložiti projekte različitih mjerila i tema, koji bi pridonijeli razvoju otoka i poboljšanju kvalitete života na njima.

Ako ste student preddiplomskog studija Kultura i turizam, sudjelovanje na ljetnoj školi će se vrednovati kao seminarski rad na kolegiju Specifični oblici turizma (6. semestar preddiplomskog studija) i vrijedit će do kraja preddiplomskog studija (ukoliko polaznik bude prisutan sve dane na ljetnoj školi te ako bude aktivno sudjelovao i prezentirao grupni projekt).

Prijave su do 2. srpnja 2017. godine, a obrazac za prijavu se nalazi na sljedećoj poveznici:

https://www.surveygizmo.com/s3/4401900/Prijava-na-ljetnu-kolu-ZADAR-2020-kolovoz-2018

Broj mjesta je ograničen, stoga požurite i prijavite se! Upoznajte nove ljude s različitih studija i osmislite kreativna rješenja za Grad Zadar.

Za sve ostale informacije možete kontaktirati Tomislava Klarina tklarin@unizd.hr ili posjetiti Facebook stranicu ljetne škole Zadar 2020.

Veselimo se Vašim prijavama!

PLAKAT