Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

EU laboratorij: radionica za studente Sveučilišta u Zadru

 

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj u suradnji s Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti, te Odjelom za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru organizira radionicu za studente na kojoj će biti riječi o prepoznavanju dezinformacija, zakonodavnom procesu u EU-u, prilagodbi EU sadržaja nacionalnom kontekstu, te europskim programima namijenjenim mladima. Studenti će također imati priliku saznati sve o projektu Europskog parlamenta zajednoza.eu te kako na istoimenoj platformi mogu podijeliti svoje ideje o europskoj budućnosti. Radionica se održava 15. lipnja od 9:30-12 h u predavaonici br. 37. Radionicu mogu pohađati samo unaprijed prijavljeni polaznici.