Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Ekologija. 2.g. Kulture i turizma

Zbog epidemioloških mjera nastava iz kolegija Ekologija zakazana za srijedu, 7. listopada 2020. će se održati u dvije grupe:

prva grupa ima nastavu u 17 sati, a druga grupa u 18 sati.

Studenti će se podijeliti u dvije grupe po abecedi:

Studenti kojima prezime počinje sa slovom od A do P dolaze u 17 sati, a studenti kojima prezime počinje slovima od P-Ž  u 18 sati.