Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Dodatni ispitni termin u jesenskom roku

Redovitim i izvanrednim studentima preddiplomskog studija Kulture i turizma i diplomskih studija Kulturne i prirodne baštine u turizmu, Novinarstva i odnosa s javnostima i Poduzetništva u kulturi i turizmu će se organizirati dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku. Na dodatnom ispitnom roku student može pristupiti polaganju ispita iz samo jednog predmeta koji je uvjet za upis u višu godinu, uvjet za zadržavanje statusa redovitog ili izvanrednog studenta ili uvjet za završetak preddiplomskog studija. Dodatnom ispitnom roku mogu pristupiti samo studenti koji su prijavili i pristupili četvrtom ispitnom terminu kolegija. Ova odluka se ne odnosi na nastavnike koji su već održali više od 4 ispitna termina. Prijave na dodatni ispitni termin se primaju na e-mail: pkotlar@unizd.hr

Dodatni ispitni termini za studente koji udovoljavaju navedenim uvjetima će se održati u ponedjeljak, 3. listopada u 17 sati u dvorani 117.

Redovitim i izvanrednim studentima preddiplomskog studija koji polože sve ispite organizirat će se po potrebi dva dodatna ispitna termina za polaganje Završnog ispita, jedan u okviru redovitog jesenskog roka, jedan u listopadu 2022. Odluku o sastavu Povjerenstva i terminima završnog ispita će donijeti pročelnica Odjela.

Završni ispit se prijavljuje preko studomata nakon što student položi sve ispite.

Prvi dodatni ispitni termin iz Završnog ispita će se održati 30.9. u 9 sati u dvorani 127. Drugi termin će se objaviti naknadno ako bude prijavljenih studenata.