Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Dodatni ispitni termin 3. listopada u 17 sati

Redovitim i izvanrednim studentima preddiplomskog studija Kultura i turizam i diplomskih studija će se organizirati dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku.

Na dodatnom ispitnom roku student može pristupiti polaganju ispita iz samo jednog predmeta koji je uvjet za upis u višu godinu, uvjet za zadržavanje statusa redovitog ili izvanrednog studenta ili uvjet za završetak preddiplomskog studija. Dodatnom ispitnom roku mogu pristupiti samo studenti koji su prijavili i pristupili četvrtom ispitnom terminu kolegija. Ova odluka se ne odnosi na nastavnike koji su već održali više od 4 ispitna termina.

Redovitim i izvanrednim studentima preddiplomskog studija koji polože sve ispite organizirat će se po potrebi dva dodatna ispitna termina za polaganje Završnog ispita, jedan u okviru redovitog jesenskog roka, jedan u listopadu 2023. Odluku o sastavu Povjerenstva i terminima završnog ispita će donijeti pročelnica Odjela.

Prijave ispita putem e-maila na pkotlar@unizd.hr

Dodatni ispitni termin će se održati 3. listopada u 17 sati.