Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Dodatni ispitni rok-16:30h 117

Stručno vijeće Odjela je donijelo odluku da se redovitim i izvanrednim studentima preddiplomskog i diplomskih studija organizira dodatni ispitni termin u jesenskom ispitnom roku. Na dodatnom ispitnom roku student može pristupiti polaganju ispita iz samo jednog predmeta koji je uvjet za upis u višu godinu, uvjet za zadržavanje statusa redovitog ili izvanrednog studenta, uvjet za završetak studija i sl. Prijave ispita su u tajništvu Odjela 27. i 28. rujna. Studenti moraju dostaviti indeks s upisanim ocjenama kao dokaz da ispunjavaju gore navedene uvjete za prijavu ispita.

Pismeni ispiti će se održati 1. listopada 2018. u 16:30h u učionici 117.