Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Prijava ispita

Ispitni termini objavljeni su na web stranici Odjela https://tikz.unizd.hr/izvedbeni-plan-za-akademsku-godinu-2019-2020/ispitni-rokovi-za-akademsku-godinu-2019-2020

Nastavnici su dužni termin i način održavanja ispita objaviti i na Merlinu. Mjerodavni su termini ispita koje nastavnik objavi na Merlinu.

Stručno vijeće je u petak, 28. kolovoza 2020. donijelo odluku da će se pismeni i usmeni ispiti jesenskog roka akademske godine 2019./2020. izvoditi na daljinu. 

Iznimno, pismeni ispiti za koje je Stručno vijeće odlučilo da se mogu provesti u prostorijama Sveučilišta su:

Primijenjena matematika za poduzetnike

Poduzetništvo u turizmu

Akademsko pisanje

Uvod u komunikacijske znanosti

Poslovno komuniciranje

Osnove odnosa s javnostima

Interkulturalno komuniciranje

Počela ekonomije

Njemački jezik I, Njemački jezik II, Njemački jezik III i Njemački jezik struke

Medijska pismenost

Engleski jezik I i Engleski jezik II

Osnove statistike i

Uvod u turizam (dio ispita-zadatak).

Pismeni ispiti koji će se održati u prostorima Sveučilišta moraju se provesti uz strogo pridržavanje propisanih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sprječavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

 

Studenti kojima je određena samoizolacija moraju tajnici na e-mail pkotlar@unizd.hr dostaviti potvrdu epidemiologa o određivanju mjere samoizolacije po određivanju iste, te popis pismenih ispita koji se održavaju u prostorijama Sveučilišta u Zadru kojima ne mogu pristupiti. Za te studente će se organizirati on line pismeni ispiti.

Svi nastavnici i studenti dužni su pratiti epidemiološku situaciju i ponašati se u skladu s istom.

Theme picker