Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Upisi na diplomske studije

U tijeku su prijave za upis u prvu godinu diplomskih studija. Natječaj i Popis odgovarajućih preddiplomskih studija za upis na diplomske studije

Kulturna i prirodna baština u turizmu,

Novinarstvo i odnosi s javnostima i

Poduzetništvo u kulturi i turizmu

možete pogedati OVDJE

PRIJAVA

Diplomski studiji Poduzetništvo u kulturi i turizmu, Novinarstvo i odnosi s javnostima i Kulturna i prirodna baština u turizmu će se izvoditi ako se za upis prijavi najmanje 10 redovitih studenata.

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom se dostavljaju u tajništvo Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar, najkasnije do 30. rujna 2020.

Informacije: pkotlar@unizd.hr

Theme picker