Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Obavijest studentima 1. godine diplomskih studija-razlikovni predmeti

Studenti koji su upisali prvu godinu diplomskog studija, a nisu prvostupnici Kulture i turizma, moraju tijekom prve godine odslušati i položiti tri razlikovna predmeta. Ispiti se mogu polagati i u izvanrednim i apsolventskim rokovima, ne upisuju se u Studomat te se prijavljuju u tajništvu tjedan dana prije ispitnog roka. Svi se predmeti slušaju na preddiplomskom studiju Kulture i turizma, te se nalaze na redu predavanja i rasporedu za preddiplomski studij.

Studenti prve godine Novinarstva i odnosa s javnostima imaju za razlikovne predmete:

Uvod u komunikacijske znanosti (1. semestar, 1. godina)

Osnove odnosa s javnošću (3. semestar, 2. godina)

Komuniciranje u kulturi i turizmu (5. semestar, 3. godina)

Studenti prve godine diplomskog studija Kulturne i prirodne baštine u turizmu imaju za razlikovne predmete:

Opća kulturna povijest i turizam (1. semestar, 1. godina)

Ekologija (3, semestar, 2. godina)

Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine (5. i 6. semestar, 3. godina)

Studenti prve godine diplomskog studija Poduzetništva u kulturi i turizmu imaju za razlikovne predmete:

Počela ekonomije (1. semestar, 1. godina)

Menadžment u turizmu (3. semestar, 2. godina)

Specifični oblici turizma (6. semestar - ljetni, 3. godina)

 

 

Theme picker