Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Studentski e-mail, Merlin

Svi studenti trebaju aktivirati svoju studentsku elektroničku poštu koju su dobili zajedno s AAI računom. Komunikacija s tajništvom i nastavnicima treba se odvijati putem studentske e-pošte. Također, svi studenti koji to još nisu učinili trebaju se logirati na kolegij Referada TiKZ na Merlinu kako bi primali obavijesti na studentsku e-mail adresu. Šifra kolegija je REF1819.

Studentima koji su slali elektroničku poštu putem outlooka i hotmaila ne može se odgovoriti na e-mail, stoga se isti mole da se jave putem studentskog e-maila.

Theme picker