Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije
Podjela studenata prve godine preddiplomskog studija Kulture i turizma u grupe

Podjela studenata prve godine preddiplomskog studija Kulture i turizma u grupe

Redovni studenti prve godine Kulture i turizma podijeljeni su u dvije grupe (A i B), te će s obzirom na tu podjelu prisustvovati vježbama iz pojedinih kolegija (prema rasporedu nastave objavljenom na web stranici i oglasnoj ploči Odjela za turizam i komunikacijske znanosti). Popis studenata s rasporedom u grupe možete preuzeti Pročitaj više

Podjela studenata prve godine preddiplomskog studija Kulture i turizma u grupe
Besplatna radionica: Krizno komuniciranje na društvenim mrežama

Besplatna radionica: Krizno komuniciranje na društvenim mrežama

Dalmatinska podružnica Hrvatske udruge za odnose s javnošću u suradnji sa Zadarskom i Splitsko-dalmatinskom županijom, organizira besplatnu radionicu „Krizno komuniciranje na društvenim mrežama“ za svoje članove, ali i za ostale zainteresirane predstavnike lokalne samouprave, Stožera civilne zaštite i Krizne stožere Gradova i Općina u županijama te studente. Odnosi s javnošću su u zadnjih nekoliko godina,...

Pročitaj više
Besplatna radionica: Krizno komuniciranje na društvenim mrežama
Konačni rezultati razredbenog postupka - izvanredni studij (2. rok)

Konačni rezultati razredbenog postupka - izvanredni studij (2. rok)

Pristupnici koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka u jesenskom roku upisuju se izravno s rang liste u okviru odobrene kvote, od konačnosti rang liste 18. 9. 2017., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati, u tajništvu odjela.

 

Pročitaj više

Konačni rezultati razredbenog postupka - izvanredni studij (2. rok)