Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Diplomski rad

1. prijava teme

Student je dužan predložiti temu diplomskog rada i mentora na 2. godini studija najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru. Sinopsis mora imati najmanje 3 stranice ne računajući literaturu i naslovnu stranicu.
Potpisana Prijava teme diplomskog rada predaje se u tajništvu najkasnije 2 radna dana prije sjednice Stručnog vijeća Odjela
.
Obrazac za prijavu teme diplomskog rada ispunjava se u elektroničkom obliku. Obrazac možete preuzeti OVDJE

Odobreni sinopsisi

2. pisanje rada

Rad se piše u skladu s Uputama te mora sadržavati sljedeće elemente.
Obrazac korica, naslovnice rada i izjave o akademskoj čestitosti koje se ulažu u rad možete preuzeti na sljedećem linku

Rad mora sadržavati Sažetak na engleskom jeziku, na početku kojeg se stavlja naslov rada na englekom jeziku, a na kraj se stavljaju ključne riječi na engleskom jeziku. Ključne riječi na hrvatskom jeziku stavljaju se na kraju sažetka na hrvatskom jeziku.

3. Obrana diplomskog rada

Nakon što mentor odobri rad,  dotavlja ga članovima povjerenstva u elektroničkom obliku, a student 2 meko uvezana primjerka rada potpisana od strane mentora dostavlja u tajništvo. Tajništvo prosljeđuje radove članovima povjerenstva za obranu rada. Članovi povjerenstva dužni su u roku od mjesec dana od primitka rada dati suglasnost voditelju povjerenstva za obranu rada. Voditelj povjerenstva organizira obranu, a student u tajništvo dostavlja indeks, kopiju indeksa, 1 tvrdo uvezani primjerak rada, rad na CD-u u pdf-A formatu, potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti i Izjavu o pohrani rada u Digitalni repozitorij. Student prije obrane treba provjeriti jesu li upisane sve ocjene na Studomatu.

Student mora vratiti sve knjige u Sveučilišnu knjižnicu, uzeti pečat u indeks ili potvrdu o vraćenim knjigama dostaviti u tajništvo prije obrane.

Pravila o diplomskom radu - pročišćeni tekst od 23. ožujka 2017.

Odluka o diplomskim radovima studenata na diplomskom studiju Sveučilišta u Zadru