Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

1. semestar

   OBVEZNI PREDMETI

        Istraživačke metode u turizmu

        Ekonomika turizma

        Upravljanje održivim razvojem turističke destinacije

        Upravljenje financijama u turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Javne financije

        Promet u funkciji održivog razvoja turizma

        Interkulturalno komuniciranje

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poduzetnički ekosustav u turizmu

        Ponašanje potrošača u turizmu

        Ekonomika i politika zaštite okoliša u turizmu

        Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Upravljanje krizama u turizmu

        Zakonodavni okvir za održivo upravljanje turističkom destinacijom

        Međunarodni standardi i pokazatelji u turizmu

 

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

       Informacijske tehnologije i inovacije u turizmu

       Marketing turističke destinacije

       Razvoj specifičnih turističkih proizvoda

       Upravljanje projektima u turizmu

    IZBORNI PREDMETI

        Marketing društvenih medija u turizmu

        Pametni turizam

        Poduzetnički pothvat u turizmu

        Prostor i turizam

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Stručna praksa u turizmu

        Diplomski rad