Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Opisi predmeta po semestrima

1. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

       Kulturna povijest i turizam

       Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

       Interkulturalno komuniciranje

       Održivi turizam

       Ekologija i prirodna baština

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke I

        Njemački jezik struke I

        Francuski jezik struke I

        Talijanski jezik struke I

        Promet u funkciji održivog turizma

        Javne financije

        Upravljanje održivim razvojem turističke destinacije

 

2. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Kulturna povijest i turizam Hrvatske

        Zakonodavstvo okoliša       

        Tradicijska kultura u turizmu

        Kulturna baština u funkciji razvoja turizma

    IZBORNI PREDMETI

        Engleski jezik struke II

        Njemački jezik struke II

        Francuski jezik struke II

        Talijanski jezik struke II

        Jezična i književna baština u turizmu

        Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu

          Web tehnologije i analitika

          Međunarodni standardi i pokazatelji u turizmu

          Psihologija komuniciranja

       

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Ekologija obalnog pojasa, mora i podmorja

        Upravljanje projektima

        Informacijski sustavi

        Ekonomika okoliša

        Kulturni turizam

    IZBORNI PREDMETI

        Semiotika

        Semiotika oglašavanja

        Marketing u kulturi i turizmu

        Destinacijski menadžment

        Gastro kultura

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Biljni i životinjski svijet u funkciji turizma

        Izrada diplomskog rada

    IZBORNI PREDMETI

        ICT u turizmu